Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

10/2022/Ka

(PDF, 120 MB)
 
(ZIP, 302 MB)
§ 117 26. 1. 2022

do 4. 2. 2022 do 09:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 1. 2022, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 26.01.2022 16:03 hod.