Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

1/2020/Ka

(PDF, 106 kB)
 
(PDF, 80 kB)
 
(PDF, 93 kB)
 
(XLSX, 32 kB)
 
(ODS, 9 kB)
(JPG, 115 kB)
 
(JPG, 256 kB)
 
(PDF, 323 kB)
§ 117 3. 1. 2020

do 17. 1. 2020 do 11:00 hod.

(PDF, 47 kB)

 


© Mesto Rožňava, 3. 1. 2020, Mária Kardošová,Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 3.01.2020 14:41 hod.