Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

07/2022/Na

§ 117 24. 1. 2022

do 2. 2. 2022 do 10:00 hod.

(PDF, 48 kB)

 


© Mesto Rožňava, 24. 1. 2022, Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 24.01.2022 18:46 hod.