Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

06/2022/Ka

§ 117 24. 1. 2022

do 2. 2. 2022 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 1. 2022, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 24.01.2022 15:43 hod.