Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

0011/2021/Ka

§ 117 16. 9. 2021

do 27. 9. 2021 do 09:00 hod.

(PDF, 45 kB)

 


© Mesto Rožňava, 16. 9. 2021, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.09.2021 15:06 hod.