Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO
71314300-5
71314000-2
§ 117 26. 11. 2020

do 4. 12. 2020

 

 


© Mesto Rožňava, 26. 11. 2020,Bc. Romina Gyüréková, Kancelária primátora mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 26.11.2020 14:16 hod.