Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

07/2020/Ka

podlimitná zákazka 23. 4. 2020

11.05.2020 09:00 hod.

(PDF, 50 kB)

 


© Mesto Rožňava, 23. 4. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 23.04.2020 16:52 hod.