Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

06/2020/Ka

podlimitná zákazka 9. 4. 2020

04.05.2020 09:00 hod.

(PDF, 47 kB)

 


© Mesto Rožňava, 9. 4. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 9.04.2020 15:15 hod.