Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  č VO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

01/2020/Na

podlimitná zákazka 25. 6. 2020

14.07.2020 23:59 hod.

(PDF, 50 kB)

 


© Mesto Rožňava, 25. 6. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 25.06.2020 08:14 hod.