Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

6/2019/Ka

(PDF, 189 kB)
 
(PDF, 105 kB)
 
(PDF, 109 kB)
§ 117 6. 2. 2019

do 19. 2. 2019 do 10:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 2. 2019,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 6.02.2019 12:40 hod.