Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

05/2020/Ka

podlimitná zákazka 17. 2. 2020

 

 

 


© Mesto Rožňava, 17. 2. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 17.02.2020 19:24 hod.