Vianočné posedenie s ľuďmi bez domova

19.12.2018

Adventný december je jedným z najkrajších mesiacov v roku, kedy prevláda slávnostná nálada, spev kolied,  stôl prestretý sviatočnými a tradičnými jedlami a vysvietený vianočný stromček, pod ktorým sú  na Štedrý deň pre najbližších pripravené vianočné darčeky. Na tento deň sa teší azda každý človek na zemi. Nie však má každý to šťastie vianočné sviatky tráviť so svojimi najbližšími, dokonca ani vo vlastnom príbytku. Medzi nami sú žiaľ aj ľudia, ktorí nejakým spôsobom o ten svoj domov prišli, a tak mesto Rožňava v spolupráci s Diecéznou charitou v Rožňave pripravili dňa 19.12.2018 pre ľudí bez domova vianočné posedenie v historickej budove radnice. Posedenie otvorila vedúca odboru školstva PaedDr. Janka Mičudová. Okrem kultúrneho programu, ktorý pripravila spevácka skupina FS Haviarik pod vedením Ing. Ivana Nemčoka sa  na konci posedenia rozdávali aj darčeky pre deti aj dospelých. Deti  dostali darček navyše, a to novučičké teplé vetrovky, ktoré zakúpil primátor mesta Michal Domik z vlastných finančných prostriedkov. V príhovore  primátor vyjadril úprimné ľudské porozumenie k ich neľahkej životnej situácii a prisľúbil  im aj v budúcnosti pomoc a snahu zlepšiť ich životnú úroveň. Spolu  s prednostkou mesta JUDr. Erikou Mihalikovou rozdávali všetkým tradičné štedrovečerné pohostenie aj kávu. I keď sú títo ľudia bez domova, o to viac si vážia pre nich urobený dobrý skutok, každé pekné slovo či ľudský dotyk, pretože tak isto majú svoje sny, emócie, city.... Niekedy stačí tak málo, aby sme urobili niekoho šťastným...a toto je méta mesta Rožňava  pomáhať a vážiť si každého človeka – v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života.

 


© Mesto Rožňava, 20. 12. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.12.2018 14:23 hod.