OZ Medza a Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v utorok 27.11.2018 slávnostne otvorili výstavu Rožňava Baňa – život a práca v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 100 záujemcov.

Riaditeľ múzea, Pavol Lackanič, na úvod všetkých privítal a v krátkosti predstavil projekt Spolupráca a budovanie siete pre zachovanie spoločného priemyselného dedičstva, vďaka ktorému mohla byť táto výstava prezentovaná verejnosti. Na slávnostnej vernisáži boli prítomní aj maďarskí priatelia zo združenia Észak - Keleti Átjáró Kulturálisés Tudományos Közhasznú Egyesület z Miskolca, ktorí sú partnermi OZ Medza v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU Budovanie partnerstva. Všetci účastníci následne zažili premiéru projektového 17-minutového dokumentárneho filmu ROŽŇAVA BAŇA, ktorý je ďalším výstupom uvedeného projektu a ktorý zožal u publika veľký úspech. V priebehu najbližších dní bude film doplnený o maďarské titulky. Gabriela Kolesárová, jedna z autorov výstavy, následne predstavila jej obsah, vykonaný archívny výskum a výskum oral history. Súčasne sa poďakovala prítomným účastníkom výskumu za poskytnutie informácií a materiálu z rodinných archívov týkajúcich sa témy práce a života na Rožňava Bani. Následne už prítomní mohli obdivovať výstavu, ktorú okrem iného tvorilo približne 120 autentických fotografií z fondov Baníckeho múzea v Rožňave  a súkromných archívov.

Členovia OZ Medza zároveň deklarovali ďalší výstup projektu, ktorým je vydanie dvojjazyčnej publikácie o Rožňava Bani. Kniha bude prezentovať výsledky výskumu. Výstavu „Rožňava baňa – život a práca“ si môžete pozrieť v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave do konca januára 2019.

 

 

Erika Hermélyi Gecelovská
 Kontakt: Erika Hermélyi Gecelovská, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
erika.hermelyi.gecelovska@gmail.com
0940 108 384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
www.banmuz.sk
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 11.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 30.11.2018 07:10 hod.