MESTO  ROŽŇAVA


 
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
o oznámení miesta uloženia písomnosti
 
 
 
Adresát písomnosti
 
VV vyvesená dňa  
pdf icon

Ladislav Tuza

23. 5. 2017
(PDF, 134 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2017,  Mgr. Juraj Halyák - Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.09.2011 13:15 hod.