M E S T O     R O Ž Ň A V A

 


vyhlásilo

obchodnú verejnú súťaž /OVS/.

Všetky informácie o aktuálnych VOS nájdete
v sekcii:  PODNIKATEĽ - > Verejné obchodné súťaže

 

 

© Mesto Rožňava, 2019 - Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 9.09.2019 09:17 hod.