Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243 , 048 01 Rožňava

 
A, Vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj prebytočných strojov .
 
  1. Kotúčová píla LAIMET 120 vyhlasovacia predajná cena : 1000 € s DPH
  2. Rozmetacia píla PUKL – 1 vyhlasovacia predajná cena : 400 € s DPH
 
B, Vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na dodávku sadeníc lesných drevín .
 
C, Vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na prerezávky v lesných porastoch .
 
 
Podrobné informácie :
na vývesnej tabuli mesta Rožňava
mlroznava@msl-rv.sk , www.msl-rv.sk
na tel. čísle : 058 /7343211
 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 2.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 20.02.2020 09:47 hod.