V piatok 28. augusta bol začiatok podujatia tentokrát netradične už od 16.00 s programom pre našich najmenších. Veľká vďaka za prípravu stanovíšť s aktivitami pre deti patrí: Základnej umeleckej škole v Rožňave, Centru voľného času v Rožňave, Slovenskému červenému krížu v Rožňave, OK Gemer, Hasičskému a záchrannému zboru, miestnym silovým zložkám Policajného zboru SR ale aj vojenským práporom sídliacim v meste Rožňava. Zábavu na stanovištiach komentovali a svojimi aktivitami prispeli aj animátori agentúry NEJA. Svojou prítomnosťou všetky deti potešili aj Mimoň a Šmolko.

Tradičný program Vatry potom pokračoval od 19.00 príhovorom primátora, Michala Domika, vystúpením tanečnej skupiny Nashville, zapálením vatry a zábavou pri koncerte Rebels Band.

Atmosféru podujatia mapujú fotografie.

 

 


© Mesto Rožňava, 4.  9. 2020 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.09.2020 13:42 hod.