Vatru slobody, ktorú si už viacerí Rožňavčania obľúbili, v tomto roku vystriedala Vatra SNP. Akousi náhradou programu  ku Dňu detí, ktorý sme z pochopiteľných dôvodov v júni neorganizovali, bol  popoludňajší program v prírodnom prostredí s výhľadom na Rožňavu.

V piatok 28. augusta od 16tej hodiny sme v spolupráci  s viacerými organizáciami prichystali bohatý program pre rodiny s deťmi. Veľká vďaka patrí Základnej umeleckej škole v Rožňave, Centru voľného času v Rožňave, Slovenskému červenému krížu v Rožňave, OK Gemer, Hasičskému a záchrannému zboru, miestnym silovým zložkám Policajného zboru SR ale aj vojenským práporom sídliacim v meste Rožňava. Ďakujeme, že ukážkami svojej práce a rôznymi kreatívnymi hrami strhli deti, ktoré sa za krásneho počasia mohli dosýta vyšantiť. Zábavu na stanovištiach komentovali a svojimi aktivitami prispeli aj animátori agentúry NEJA. Svojou prítomnosťou všetky deti potešili aj Mimoň a Šmolko.

Divákom sa prihovoril aj pán primátor, Michal Domik, ktorý pripomenul význam Slovenského národného povstania a potrebu vážiť si to, čo pre nás naši predkovia krvopotne vybojovali. Nasledovalo vystúpenie country tanečnej skupiny Nashville z Košíc. Vrchol podujatia - samotné zapálenie vatry nastalo po ôsmej hodine večer a nasledovala voľná zábava s country kapelou Rebel's Band až do polnoci.

Počas podujatia boli pripravené aj menšie ohníky, ale nechýbali samozrejme ani stánky s občerstvením.

Atmosféru podujatia mapujú fotografie.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 4.  9. 2020 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.09.2020 13:37 hod.