Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

A Rozsnyói Városi Rendőrség 1990. 12. 19-én alakult a Rozsnyói Városi Önkormányzat 1/1990. sz. határozata alapján.
 

A városi rendőrség tevékenységét a SZNT községi rendőrségről szóló 564/1991 számú törvénye határozza meg. A városi rendőrség a közrendet, a városi környezet védelmét és a város általános érvényű rendeleteiből, a képviselő-testület és a polgármester határozataiból következő feladatok teljesítését biztosító rendfenntartó alakulat.

A városi rendőrség felderíti és eljárást foganatosít a közlekedésbiztonság és -folyamatosság ellen elkövetett, külön előírásokban meghatározott szabálysértések esetén, főleg a forgalomkorlátozott zónákat, a gépjárművek megállását, kanyarodását, megfordulását, behajtását illetően.

Elérhetőség: 

Mestská polícia – Városi rendőrség
Šafárik utca 29, 048 01 Rozsnyó
e-mail:  
mestska.policia@roznava.sk
Városi Hivatal
+ 421-58-732 13 30, 0905 583 630, Segélyvonal: 159
 
 
A Rozsnyói Városi Rendőrség felépítése
 
A Rozsnyói Városi Rendőrségnek jelenleg 16 tagja van. 
 
A városi rendőrség tevékenységét a parancsnok irányítja. Ennek érdekében:
  • szervezi a városi rendőrség tagjainak munkáját,
  • irányítja a városi rendőrség tagjainak szakmai felkészülését,
  • együttműködik az állami rendőrparancsnokság, a katonai rendőrség, az államigazgatási és egyéb városi szervezetek illetékes szerveinek parancsnokaival,
  • jelentést ad a polgármesternek a közrend helyzetéről és a városi rendőrség tevékenységéről,
  • részt vesz a városi képviselő-testület ülésein és a város vezetésének operatív megbeszélésein,
  • a képviselő-testületben előterjeszti a városi rendőrséggel kapcsolatos anyagokat,
  • a városi rendőrséggel kapcsolatos anyagokat nyújt be a SZK Belügyminisztériumához,
  • értékeli a járőrök beavatkozásait és elbírálja azok törvényességét,
  • kiértékeli a polgároknak a városi rendőrség tevékenységével kapcsolatos indítványait.
 
A parancsnokot távollétében a városi rendőrség általa megbízott tagja helyettesíti.


A Rozsnyói Városi Rendőrség parancsnoka
Ing. Róbert Hanuštiak
email: robert.hanustiak@roznava.sk 

Šafárik utca 29, 048 01 Rozsnyó
Tel. szám: + 421-58-732 13 30

Mobil: 0915 912 899

 
 
A Rozsnyói Városi Rendőrség parancsnokának megbízott helyettese
Arpád Kelemen
e-mail: arpad.kelemen@roznava.sk 
Šafárik utca 29, 048 01 Rozsnyó
Tel. szám: + 421-58-732 13 30
Mobil: 0918 792 945
 
 
 

Kihágás-felderítési és megelőzési koordinátor

Jozef Szantó
e-mail: jozef.szanto@roznava.sk 

Šafárik utca 29, 048 01 Rozsnyó
Tel. szám: + 421-58-732 13 30

 

 

A városi rendőrség tagjai rendszerint hétfőtől szombatig folyamatosan teljesítenek szolgálatot. A szolgálat teljesítése műszakok formájában valósul meg az alábbiak szerint:

 

Állandó szolgálat 1 rendőr minden műszakban
- irányítja a járőrök tevékenységét az adott műszakban és a kamerarendszer kezelését,
- fogadja a polgárok bejelentéseit,
- intézi a kihágásokról szóló bejelentéseket,
- koordinálja az állami rendőrséggel és egyéb intézményekkel való együttműködést,
- információt szolgáltat a polgároknak,
- rendkívüli eseményeknél (balesetek, szerencsétlenségek stb.) koordinálja a járőrök tevékenységét és intézkedéseket foganatosít az emberéletek, egészség és vagyon védelme érdekében,
- további feladatokat teljesít a városi rendőrség parancsnokának utasításai alapján.
 
Műszak 06.00 – 14.00 óra között (1 – 2 járőr 2 fővel)
- felügyeli a gyerekek biztonságát az alapiskoláknál,
- ellenőrzi a közrend betartását a tágabb városközpontban és a városi temetőben,
- ofelderíti a megállapított kihágásokat és megelőző feladatokat lát el,
- együttműködik a polgárokkal a beosztott szolgálati kerületekben,
- ellenőrzi a fizetős parkolókat,
- bírósági küldeményeket kézbesít
- feladatokat teljesít a műszak vezetőjének utasításai szerint.
 
Műszak 14.00 – 22.00 óra között (1 – 2 járőr 2 fővel)
- vykonáva kontrolu ellenőrzi a közrend betartását a város egész területén és ellátja a további feladatokat, mint a 06.00 - 14.00 óra között szolgálatot teljesítő járőrök
 

Műszak 22.00 – 06.00 óra között (csak pénteken és szombaton, 1 járőr 2 - 3 fővel)
- ellenőrzi a közrend betartását a város egész területén, főleg a problémás helyszíneken (bárok, klubok, vendéglők előtti közterületeken és a városközpontban).

A feladatok teljesítését a gyalogos, kerékpáros és motorizált járőrök megfelelő kombinációjával biztosítják.

Rendkívüli helyzetekben, illetve eseményeknél (városnapok, vásár, nem tervezett közös rendezvények stb.) a parancsnok rendkívüli beosztás alapján rendel el szolgálatteljesítést.

2009. május 1-jével a Rozsnyói Városi Rendőrségen úgynevezett védett munkahelyet hoztak létre három súlyosan egészségkárosodott munkatárssal. Feladatuk a városi térfigyelő kamerarendszer állandó kezelése rendszerint munkanapokon két műszakban.

 
Ismerd a rendőrödet 
 
Annak érdekében, hogy közelebb hozzák a lakossághoz a Rozsnyói Városi Rendőrséget, javítsák a Rozsnyói Városi Rendőrség egyes tagjainak személyi- és helyismeretét, valamint növeljék a szolgálatteljesítés iránti konkrét felelősségüket, a város területén szolgálati kerületek (PDF, 807 kB) létrehozására került sor