Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Város

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

Plán kosenia 30. týždeň ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Menšie obecné služby


Partnerské mestá