K januárovým dňom v Rožňave už tradične patria aj oslavy oslobodenia mesta. V tomto roku si predstavitelia mesta, vojenskej posádky i spoločenských organizácií pripomenuli okrúhle 75. výročie. Ich význam podčiarkla aj účasť zástupcu vojenského pridelenca Ruskej federácie plk. Alexeja Klimova.

Po hymnách Slovenskej republiky a Ruskej federácie predniesla autorskú báseň k výročiu oslobodenia Anna Jungová, v maďarskom jazyku recitovala Lucia Uličná z Gymnázia P. J. Rožňava.

Nasledovali prejavy, v ktorých primátor mesta Michal Domik (v maďarčine ho predniesol poslanec mestského zastupiteľstva Zoltán Beke), zástupca vojenského pridelenca RF plk. Alexej Klimov, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OV SZPB) Juraj Bernár i zástupca veliteľa Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave mjr. Ondrej Iliško pripomenuli hrdinstvo vojakov, ich obetavosť i nezlomnú silu pri oslobodzovaní nielen Rožňavy, ale i celého Slovenska.

Následne Milan Malček zhrnul udalosti spred 75 rokov a odovzdal ocenenia OV SZPB plk. Klimovovi a zaslúžilým členov SZPB v Rožňave.

Slávnostné podujatie uzavrelo položenie vencov k pamätnej tabuli na budove historickej radnice.

Predstaviteľ Ruskej federácie zavítal do Rožňavy na oslavy oslobodenia po troch desiatkach rokov. „Chcem sa poďakovať za pozvanie,“ začal zástupca vojenského pridelenca Ruskej federácie plk. Alexej Klimov. „Pripomenuli sme si deň oslobodenia Rožňavy od nacistov. Potešilo ma, že na podujatí bolo veľa ľudí a zastúpená bola aj mladá generácia. Príhovory primátora, zástupcu veliteľa práporu v Rožňave i ďalších rečníkov hovorili pravdu. Hovorili o historických faktoch, ktoré tu boli. Je dôležité, aby sme všetci, Rusi, Slováci i ostatní hovorili čo bolo, aká je pravda a nerobili inú históriu pre našu mladú generáciu. Tá musí poznať, ako to bolo.“

Primátor mesta Rožňava vníma predovšetkým hrdinstvo a obetavosť ľudí, ktorí pred 75 rokmi neváhali a rozhodli sa ísť bojovať za slobodu. „Určite to nebolo ľahké rozhodovanie. Odísť od rodiny, blízkych s vedomím, že sa možno už nevrátim,“ uviedol Michal Domik. „Možno by si v súčasnosti mala hlavne mládež uvedomiť a venovať viac pozornosti tomu, koľko odvahy museli mať vtedy ľudia, keď sa rozhodli všetkého vzdať a ísť, nie však pracovať do zahraničia, ale niekam, odkiaľ sa nemuseli vrátiť.“

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 24.  1. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.01.2020 08:05 hod.