Milá udalosť sa udiala prvý októbrový piatok popoludní. Uskutočnilo sa slávnostné poklopanie základného kameňa stavby novej školskej jedálne, ktorá vyrastie v areáli Obchodnej akadémie v Rožňave. Zúčastnili sa ho aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Rožňava Michal Domik. Okrem nich aj riaditelia troch rožňavských stredných škôl, ktorých študentom bude jedáleň po dokončení slúžiť. Sú to už spomínaná Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium P. J. Šafárika. „Som veľmi rád, že po dlhých rokoch konečne dochádza k začatiu samotnej realizácie tohto projektu. Vďaka nemu sa zvýši kvalita stravovania pre naše tri stredné školy. Teším sa aj tomu, že sme našli nemalé finančné prostriedky, je to takmer 1 milión eur, v našich krajských zdrojoch,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Vyjadril tiež presvedčenie, že prví študenti by sa mali začať v novej jedálni stravovať v budúcom školskom roku.
 
Myšlienka postaviť pre obchodnú akadémiu novú jedáleň nie je nová. Už v roku 2010 vypracovala škola projekt na jej výstavbu. V minulosti sa však nenašli zdroje na realizovanie projektu. Aktuálne sídli školská jedáleň v budove bývalého seminára, ktorá patrí Rímskokatolíckej cirkvi. „Po dlhoročných rokovaniach sa nám podarilo vydobiť finančné zdroje na to, aby sme postavili novú školskú jedáleň. Chcem, aby slúžila trom stredným školám, gymnáziu, zdravotníckej škole i nám. Pevne verím, že práce budú ukončené najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka a v nových podmienkach sa budú naši stravníci dobre cítiť,“ uviedol riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave Viktor Baláž.
 
V areáli sa už začala príprava, ktorá zahŕňa búracie práce na mieste bývalých školských dielní. Po vydaní stavebného povolenia bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. Samotný výstavba by sa mala spustiť na jar budúceho roka. Predpokladané náklady na investíciu kraj odhaduje na 975000 eur.
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 10. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 8.10.2019 18:09 hod.