Ponúkame vám ochutnávku z ďalšej prednášky, ktorú pripravila Sylvia Holečková, kurátorka histórie I. Baníckeho múzea v Rožňave pre chystanú konferenciu organizovanú pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave.
 
Prostredníctvom prednášky Cechový život v Rožňave sa prenesieme do minulosti, do obdobia, kedy v Rožňave pulzoval bohatý remeselnícky život s početnými cechmi. Priblížime si hospodárske a spoločenské podmienky vzniku prvých cechov, ich slávu v 17. a 18. storočí a príčiny ich zániku v nadväznosti na nástup priemyselnej výroby a vznik prvých rožňavských manufaktúr – manufaktúry na výrobu a spracovanie kože a na výrobu kameniny. Povieme si o cechových artikulách,  o cechovej hierarchii a o organizácii cechovej činnosti, ktorá bola okrem samotnej remeselnej výroby orientovaná aj na styk s verejnosťou a na spoločenský život.     
 
Osobitnú pozornosť budeme venovať jedinečnosti existencie baníckeho cechu – bratstva v Rožňave, ktorého vznik predpokladáme už začiatkom 14. storočia, a najstarším rožňavským cechom, ktoré súviseli s uspokojovaním potrieb baníkov – ševcom, mäsiarom a kováčom. Prostredníctvom cechových insígnií, ktorými sa prezentoval cech navonok - predovšetkým cechových truhlíc, zvolávacích tabuliek a pečatidiel, si predstavíme aj ďalšie cechy v meste, ktoré v rôznych historických obdobiach vytvorilo v Rožňave viac ako 40 remesiel. Tento mimoriadne bohatý a vzácny trojrozmerný materiál bol neodmysliteľnou súčasťou cechového života v Rožňave a dnes je evidovaný v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10.  6. 2021 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 10.06.2021 16:39 hod.