Presunuté na jar 2021
 
 
 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Rožňava v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja a Mestom Rožňava organizuje pri príležitosti Svetového dňa srdca  Detský deň zdravia v Baníckom múzeu v Rožňave.
 
Podujatie zamerané na žiakov prvého stupňa základnej školy sa uskutoční v utorok 29. septembra 2020 od 9:00 v Zážitkovom centre Sentinel na Šafárikovej ul. 43.
 
Na mladých účastníkov čakajú rôzne edukačné hry a aktivity pripravované v záujme výchovy k zdraviu a ochrane životného prostredia. V rámci prebiehajúcich Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 zároveň absolvujú bezplatnú prehliadku Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí.
Svetový deň srdca si už od roku 2000 každoročne pripomíname 29. septembra. Je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Svetovou federáciou pre zdravé srdce (WHF) a organizáciou UNESCO.
 
Výchova k zdravému životnému štýlu v sebe spája zdravú výživu, zdravý pohyb a vnútornú pohodu. Je zameraná na nadobúdanie základných pravidiel ochrany zdravia a na zabezpečovanie ich uplatňovania. Poznávanie samého seba a svojich potrieb, získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle, podporu a rozvoj hodnôt a postojov zdravého spôsobu života, rozvoj spôsobilostí napomáhajúcich k samostatnému rozhodovaniu sa v rôznych situáciách, podporovanie ochrany svojho zdravia a zdravia iných.
Cieľom podujatia je získať nové poznatky o zdraví hravou formou prostredníctvom aktivít pre žiakov na prvom stupni ZŠ, zoradené podľa obsahu a zamerania do tematických okruhov: zdravá výživa, poznaj sám seba, čo škodí môjmu telu, zachráň kamaráta, separovanie odpadov.
Viac informácií o podujatiach Baníckeho múzea v Rožňave nájdete na stránke www.banmuz.sk.
 
Tešíme sa na vás!
 
 
Kontaktná osoba:
Róbert Šimko
Manažér kultúry
Banícke múzeum v Rožňave
Tel: +421 940 108 384

© Mesto Rožňava, 14. 9.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
 
Publikované: 14.09.2020 13:19 hod.