Banícke múzeum v Rožňave zasa o niečo zvýšilo svoju atraktivitu. Vo štvrtok 28. novembra za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a primátora mesta Rožňava Michala Domika otvorili v zážitkovom centre Sentinel novovytvorenú Geologickú bádateľňu a exteriérovú časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera.

„Geológia je dosť opomínanou časťou vyučovacích osnov dnešných stredných škôl. Preto sme sa práve zamerali na túto tému. Gemer je veľmi bohatý na rozmanitosť geologických ložísk a preto táto expozícia, ktorá sa nachádza v areáli zážitkového centra Sentinel obsahuje geologickú tému. Jej súčasťou sú mapy, geologické profily a konkrétne minerály a horniny, ktoré sa vyskytujú práve v lokalite Gemera,“ uviedla Jaroslava Neubauerová, kurátorka baníctva, hutníctva a geológie, zároveň aj autorka projektu Geologickej bádateľne.

Okrem máp a vzorkovníka, ktorý obsahuje jednotlivé minerály, sú v bádateľni aj interaktívne časti. „Na jednotlivých stanoviskách si návštevníci budú môcť vyskúšať rozpojovanie hornín, na to je pripravená halda, o kúsok ďalej môžu ryžovať zlato, či hľadať skameneliny v piesku,“ priblížila Neubauerová. Súčasťou priestoru bádateľne sú aj stoly, kde môžu prebiehať ďalšie aktivity. „Z nich by som spomenula geologické pexeso, pozorovanie detailov hornín cez lupu a mnohé ďalšie,“ pokračovala Neubauerová.

V areáli zážitkového centra Sentinel pribudla aj exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva Gemera. V priestoroch dvora, ktoré slúžili ako oddychová zóna pribudli liatinové výrobky. „Ich povaha a váha nedovolili ich inštaláciu v interiéri. Zvolili sme teda takúto formu prezentácie zlievarenstva na Gemeri. Sú tu výrobky z niekdajších zlievarní v Drnave, Kunovej Teplici, Chyžnianskej Vode či Červeňanoch. Zlievareň síce bola aj v Rákoši, ale tam sa v podstate opravovali stroje. V tých ostatných sa produkovali výrobky na export,“ uviedla Neubauerová. Okrem spomenutých dvoch častí, ktoré realizovali múzejníci, v rámci projektu ešte doplnili aj popisky k nadrozmerným predmetom na dvore zážitkového centra.

Oba spomínané časti vhodne doplnia a rozšíria interiérovú expozíciu múzea, podajú informácie, ktoré si táto téma určite zaslúži. O záujem sa Neubauerová neobáva. „Vzhľadom na to, ako sme to prepracovali a že aj sprievodné aktivity budú pútavé, verím, že budú mať u detí a študentov úspech. Odborne je to nastavené na strednú školu, ale dá sa to upraviť aj pre základné školy,“ uviedla autorka.

Projekt Geologická bádateľňa bol realizovaný z výzvy Terra Incognita v rámci programu Tradície inšpirujú inovácie.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 29.  11. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.11.2019 10:30 hod.