Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Cestná doprava a pozemné komunikácie - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

1. Oznámenie o vzniku poruchy na vedení uloženom v miestnej komunikácii a žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 
(PDF, 286 kB)
(DOCX,15 kB)
(ODT, 10 kB)
 
2. ŽIADOSŤ o  povolenie uzávierky miestnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 
(PDF, 362 kB)
(DOCX, 21 kB)
(ODT, 13 kB)
 
3. ŽIADOSŤ
a) o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
b) o určenie použitia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii   
podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 
(PDF, 365 kB)
(DOCX, 20 kB)
(ODT, 13 kB)
 
4. Príloha k žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - znenie písomného záväzku
 
(PDF, 40 kB)
       

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Alena Šikúrová -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP Mestský úrad v Rožňave