Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Útvar hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór mesta 

JUDr.Katarína Balážová
katarina.balazova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 211
tel: 058/7773 273, 0918 792 951Asistent hlavného kontrolóra 

Ing. Dana Majorčíkova
dana.majorcikova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 211
tel: 058/7773 286

Publikované: hod.
Publikované: hod.