Investor stavby:   Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby:   svojpomocne, prostredníctvom Technick. služieb mesta a čiastočne OZ „Život je pes“

Predpokladané náklady na vybudovanie:   31 000 € s DPH

Lokalita:   bývalá trafostanica na Rožňavskej bani

Lehota zahájenia rekonštrukcie bývalej trafostanice pre útulok:   11/2011

Predpokladaná lehota ukončenia:    04/2012

 

Rekonštrukcia Útulku pre psov a opustené zvieratá je ukončená. Rozhodnutím stavebného úradu č. 112/2012-03-Šr zo dňa 07. 09. 2012 bola povolená zmena v užívaní stavby bývalej trafostanice na Útulok pre psov a opustené zvieratá.

 

 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.