Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 17.1.2019 uznesením č. 12/2019

udelilo v zmysle § 43 Štatútu mesta Rožňava

 

CENU  MESTA

  1. Ing. Martinovi Markušovskému – za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti športu a za aktívnu propagáciu nášho mesta a okolia prostredníctvom organizovania významných turistických podujatí
  2. Mestskému divadlu ACTORES Rožňava  - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí

 

Ocenenia si laureáti prevezmú na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 3.2.2019 pri príležitosti výročia 1. písomnej zmienky o meste Rožňava v historickej budove radnice v Rožňave.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 2. 2019, Erika Švedová -  tajomník komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.02.2019 12:25 hod.