Cena mesta Rožňava

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  udeľuje v zmysle § 33 Štatútu mesta Rožňava Cenu mesta Rožňava:

  • Mgr. Zuzana Klincková, Mgr. Katarína Kohutiarová, Mgr. Zdenka Majeríková – in memoriam
  • Gabriel Bogdán – in memoriam
  • Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave

 

 

Čestné občianstvo mesta Rožňava

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave udeľuje v zmysle § 32 Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta Rožňava:

  • Ján Kádár – in memoriam
  • Mgr. art. Erik Šille

 

V mysle uznesenia MZ č. 181/2019 zo dňa 7.11.2019 budú najvyššie mestské ocenenia odovzdávané dňa 3.2.2020.

 


© Mesto Rožňava, 17. 12. 2019, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 17.12.2019 11:23 hod.