Primátor mesta Rožňava

 

 

i n f o r m u j e

 

verejnosť, že  r u š í  z vydaného Príkazu primátora zo dňa 10.3.2020 bod c), ktorým vylúčil verejnosť zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave do odvolania.

Zasadnutia MZ v Rožňave dňa 28.5.2020 a ďalších, ak sa nezmení situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, sa verejnosť bude môcť zúčastniť za podmienok dodržania všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktoré budú uvedené v písomnej pozvánke.

 

V Rožňave, dňa: 18.5.2020

                                                              

                                                                                                                  Michal   D o m i k
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 5. 2020, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.05.2020 09:24 hod.