VÝZVA PRE OBČANOV MESTA ROŽŇAVA,
FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA
 
Mesto Rožňava vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, aby sa zúčastnili na tvorbe rozpočtu mesta na rok 2023 - 2025.
 
Námety, návrhy a požiadavky  môžete predložiť písomne alebo ústne podľa zverejneného schváleného rozpočtového harmonogramu do konca augusta 2022 na mailovej adrese: michaela.erosova@roznava.sk alebo osobne u M. Erősovej  
na IV. poschodí, č. dverí 405.
 
 
pdf icon Rozpočtový harmonogram Mesta Rožňava
(PDF, 381 kB)
 
           
.

© Mesto Rožňava, 1. 7. 2022, Michaela Erősová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 1.07.2022 09:37 hod.