VÝZVA PRE OBČANOV MESTA ROŽŇAVA, FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA

 

 

Mesto Rožňava vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, aby sa zúčastnili na tvorbe rozpočtu mesta na rok 2020- 2022. 
 
Námety, návrhy a požiadavky  môžete predložiť písomne alebo ústne podľa zverejneného schváleného rozpočtového harmonogramu do konca augusta 2019 na mailovej adrese: klara.leskovjanska@roznava.sk alebo osobne u Ing. Leskovjanskej K. na IV. poschodí, č. dverí 405.
 
 
 
 
 

Rožňava, 29. 7. 2019, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad
Publikované: 29.07.2019 10:15 hod.