Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Tvorba odpadov - KO a DSO

Prehľad  tvorby  a nakladania s komunálnymi odpadmi /KO/ a drobnými stavebnými odpadmi /DSO/ na území mesta Rožňava

icon pdf OBDOBIE:  november 2020
(PDF, 216 kB)
icon pdf OBDOBIE:  október 2020
(PDF, 216 kB)
icon pdf OBDOBIE:  september 2020
(PDF, 215 kB)
icon pdf OBDOBIE:  august 2020
(PDF, 214 kB)
icon pdf OBDOBIE:  júl 2020
(PDF, 216 kB)
icon pdf OBDOBIE:  jún 2020
(PDF, 217 kB)
icon pdf OBDOBIE:  máj 2020
(PDF, 216 kB)
icon pdf OBDOBIE: apríl 2020
(PDF, 213 kB)
icon pdf OBDOBIE:  marec 2020
(PDF, 215 kB)
icon pdf OBDOBIE:  február 2020
(PDF, 214 kB)
icon pdf OBDOBIE:  január 2020
(PDF, 216 kB)
 
 
 
icon pdf OBDOBIE:  rok 2020
(PDF, 267 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2019
(PDF, 267 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2018
(PDF, 267 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2017
(PDF, 102 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2016
(PDF, 142 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2015
(PDF, 144 kB)
icon pdf OBDOBIE:  rok 2014
(PDF, 140 kB)
icon pdf
OBDOBIE:  rok 2013
(PDF, 10 kB)
icon pdf
OBDOBIE:  rok 2012
(PDF, 29 kB)
icon pdf
OBDOBIE:  rok 2011
(PDF, 10 kB)
icon pdf
OBDOBIE:  rok 2010
(PDF,10 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Ing. Tibor Vanyo Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a PK, Mestský úrad Rožňava