„Tradície inšpirujú inovácie“.
Objavujeme čaro Gemera

 
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja realizuje v okolí budovy zážitkovo-informačnú záhradu Objavujeme čaro Gemera. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Je jedným zo šiestich projektov realizovaných v rámci výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“.

Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n. o.
 
Jednou z inštitúcií, ktorá získala finančné prostriedky na realizáciu projektu Objavujeme čaro Gemera, je aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave. Výsledkom projektu bude Zážitkovoinformačná záhrada, ktorá bude miestom netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu i širokú verejnosť. Je navrhnutá v spolupráci s partnermi – Gemerské osvetové stredisko a Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika tak, aby umožnila návštevníkom získať interaktívnou formou informácie z regiónu.

Obnova záhrady zahŕňa vybudovanie chodníka, osadenie informačných interaktívnych tabúľ a lavičiek pre oddych.

Informačné panely budú v troch jazykových mutáciách (v slovenskom, maďarskom a v anglickom jazyku), ktoré umožnia získať informácie a kontakty aj zahraničným návštevníkom nášho mesta. Zrealizovaná zážitkovo-informačná záhrada bude dostupná pre žiakov, študentov i širokej verejnosti. V záhrade bude možný voľný samostatný pohyb, realizácia rôznych vzdelávacích a zábavných aktivít. V kombinácii dostupnej literatúry, či už absenčnej alebo prezenčnej, v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, pôjde tak o netradičný spôsob spoznávania regiónu Gemer. Jej sprístupnenie je plánované v posledný kalendárny mesiac roku 2019. Presný termín širokej verejnosti bude včas zverejnený.
 
Zdroj:
www.vucke.sk
www.terraincognita.sk
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22161204/kosicka-zupa-rozdeli-na-inovacne-projekty-kulturnych-institucii-
100-000-eur.html

 
 
Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk
E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 17

 

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 11.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 6.11.2019 14:42 hod.