Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo dňa 27. 9. 2018 uznesením č. 138/2018 témy pre partcipatvny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019

  • Verejné priestranstvá
  • Mládež, kultúru a šport
  • Životné prostredie

 

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 10.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.10.2018 16:36 hod.