Už tretíkrát sa prijímatelia sociálnych služieb z dvanástich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja stretli na tanečno-pohybovej súťaže pod názvom „TANCUJ SRDCOM“ s finančnou podporou MK SR. Súťaž sa konala  dňa  20. 9. 2019 v  Rožňave. Hlavným organizátorom súťaže bolo zariadenie JASANIMA- DSS Rožňava. Cieľom tejto kultúrnej akcie bolo podporiť rozvoj schopností, možností a zručností prijímateľov sociálnych služieb v oblasti mobility, prispieť k aktívnemu využitiu voľného času, rozvoju koordinácie pohybu v súlade s hudbou, jej tempom, rytmom, melódiou a dynamikou a pomôcť nadviazať nové priateľstvá.

Súťažiaci si pripravili a nacvičili vystúpenia  a choreografie rôznych hudobných žánrov. Na parkete sa vystriedali tanečníci súťažiaci individuálne, párovo a prekrásne boli aj skupinové choreografie. Všetky vystúpenia diváci sprevádzali búrlivým potleskom a emócie tlačili slzy do očí nielen súťažiacim, ale všetkým prítomným, vrátane členov odbornej poroty. Pocity výnimočnosti a radosti na parkete podporil aj moderátor akcie vystupujúci v úlohe „strašiaka Ruda“ a vystúpenie párov venujúcim sa spoločenským tancom z tanečného klubu SAMBED Rožňava.

Príjemným prekvapením pre účastníkov bolo zhotovovanie fotografií, ktoré si mohli hneď zobrať zo sebou na pamiatku a tiež online vysielanie priebehu súťaže cez youtube kanál [https://youtu.be/z-oki1cO79c ], ktoré organzátorovi sprostredkovalo Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava. Súťaž nemá víťaza, pretože víťazom sú všetci, ktorí aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu vedia ukázať svoje tanečné umenie. Hudba a tanec im prináša radosť a pocit výnimočnosti.

„Tanec je pohybové vyjadrenie hudby, ja by som povedal, že je to vyjadrenie tanca srdcom. Skutočne podali nádherné výkony, niektorí podali perfektné výkony, treba pochváliť ľudí, ktorí Vás pripravili...“ uviedol člen poroty p. Mgr. Ján Lipták – odborník na folklór.

K hodnoteniu tanečných kreácií sa vyjadril aj p. Július Schwarz – tréner a medzinárodný rozhodca spoločenských tancov: „Som rád, že som dnes mohol stretnúť ľudí, ktorých tanec baví. Tanec vyjadruje istí optimizmus do života, a ja si myslím, že dnes sa to prejavilo na sto percent. Nie je to jednoduché pripraviť klientov na takého vystúpenia a odovzdať im srdce a lásku...“

Poďakovanie patrí sponzorom,  zamestnancom zariadení, ktorí zostavovali choreografie a uskutočňovali nácviky jednotlivých vystúpení, ale aj zamestnancom organizátora, ktorí ako tím pripravili celé podujatie na vysokej úrovni.

PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka

JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava

 

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 10.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 3.10.2019 15:11 hod.