Názov Klubu TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Sídlo: Rudná 199, 04801 Rožňava
Štatutár: Mgr. Nora Angyalová – predseda OZ
IČO: 35563095
DIČ: 2021912167
Číslo účtu: SK10 0900 0000 0005 1153 9702
Kontakt: norakissova@yahoo.com     +421 908 383 161
Počet členov: 69 (z toho deti a mládež 43)
Dátum registrácie: 10.9.2004

 

Charakteristika:

Taekwondo WTF - klub kórejského „olympijského“ bojového umenia založil v Rožňave v roku 1993 MUDr. Eidi Hakimi. V tom istom roku sa klub stal členom Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF, ktoré v tom čase združovalo len 2 kluby. Bratislavský a Rožňavský. Neskôr sa pridružili aj kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc. V súčasnosti Asociáciu tvorí 14 klubov, a asi 800 aktívnych športovcov.

Občianske združenie „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“ vzniklo 10.9.2004. Orgánmi TKD HAKIMI RV sú: a) rada zakladajúcich členov, b) predseda, c) revízor.

V rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009 bol klub ocenený Slovenskou Asociáciou TAEKWONDO WTF ako 3. najúspešnejší klub na Slovensku, v roku 2011 získal 3.miesto na M SR za celkové umiestnenie v poomsae.  Klub sa každoročne zúčastňuje 3. kôl Slovenského Pohára a Majstrovstiev SR, medzinárodného turnaja olympijských nádejí CEFTA, ILYO CUP, okrem toho aj zahraničných turnajov v Nemecku, Chorvátsku, v Česku, v Maďarsku. Už niekoľko rokov je klub usporiadateľom jedného kola SP v roku. V roku 2010 klub prvý krát usporiadal Majstrovstvá TKD a v roku 2014 druhý krát. Členovia klubu sa zúčastňujú aj exhibičných vystúpení. Klub má v súčasnosti vyše 60 členov, z toho 2 rozhodcov (Ing. Peter Oravec, Ing. Michal Kavečanky), trénerov: Bc. Mikuláš Angyal, Ing. Michal Kavečanky.

Vychovali sme už nejedného reprezentanta v zápase aj v súborných cvičeniach poomsae. Najúspešnejším je reprezentant SR v zápase (seniori A tím do 80 kg: Adrián Angyal – podporovaný člen Národného Športového Centra).

V roku 2015 si Adrián Angyal vybojoval cenné 3.miesto na Majstrovstvách Európy do 21 rokov, čo je historický úspech pre slovenské taekwondo.

Predsedom klubu je Mgr. Nora Angyalová, rod. Kiššová (3.9.1976) 5.DAN, ktorá je aj hlavnou trénerkou klubu.

Je držiteľkou:

 • V. Kvalifikačného stupňa Trénera Taekwondo,
 • Certifikátu „Inštruktora Kukkiwonu 3.Triedy“,
 • Trénerskej licencie „A“,
 • Licencie skúšobného komisára,
 • Garantka  pre trénerstvo I., II., III. Kvalifikačného stupňa pre SATKD WTF
 • Externá garantka pre štúdium TV-trénerstvo (špec. Taekwondo – IV. a V. Kvalifikačný stupeň Tréner taekwondo) na FF UMB v BB
 • predsedníčka trénersko-metodickej komisie Slovenskej asociácie taekwondo
 • trénerka Národného športového centra 2015 ocenená za úspechy zverenca Adriána Angyala

 

Stručný prierez činnosti:

 • 2006-2013 – reprezentačná trénerka poomsae
 • 18.9.2006 – 12.11.2006 - WTF Partnership TKD Training Program, Kyung-Hee University, Suwon, Kórea
 • 25.-27.06.2008 - Poomsae Training Course; World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Turku, Fínsko
 • 11.-16.7.2011 – Instructor Course 3.Class, World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Soul, Kórea
 • Majsterka SR zápas v roku 2000
 • viacnásobná Majsterka poomsae: v rokoch 2009, 2010, 2011

 

  Mgr. Nora Angyalová, 5.DAN - Predseda TKD HAKIMI RV

 

 

pdf icon VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJOV za rok 2019
(PDF, 242 kB)

                                                

 


© Mesto Rožňava, 2019, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.