TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Mgr. Nora Angyalová, Rudná 199, 04801 Rožňava
č.t.: 0908 383 161
IČO: 35563095, DIČ: 2021912167
www.taekwondo-roznava.sk

 


 

 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2020

Taekwondo WT - klub kórejského „olympijského“ bojového umenia založil v Rožňave v roku 1994 MUDr. Eidi Hakimi. V tom istom roku sa klub stal členom Slovenskej Asociácie Taekwondo WT, ktoré v tom čase združovalo len 2 kluby. Bratislavský a Rožňavský. Neskôr sa pridružili aj kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc. V súčasnosti Slovenskú Asociáciu Taekwondo WT tvorí 12 klubov.

Občianske združenie „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“ vzniklo 10.9.2004. Predsedom aj hlavnou trénerkou klubu je Mgr. Nora Angyalová, 5.DAN.

V rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009 bol klub ocenený Slovenskou Asociáciou TAEKWONDO WT ako 3. najúspešnejší klub na Slovensku, v roku 2011 získal 3.miesto na M SR za celkové umiestnenie v poomsae.

Klub bol za výsledky cvičencov niekoľkokrát ocenený Mestom Rožňava, ako „Najúspešnejší mládežnícky klub“. V súčasnosti má 63 členov (z toho 43 deti a mládež), 1 aktívneho rozhodcu (Ing. Michal Kavečanky), 4 kvalifikovaných trénerov: Mgr. Nora Angyalová - V. KS, Mgr. Adrián Angyal - V. KS, Bc. Mikuláš Angyal - II. KS, Ing. Michal Kavečanky – I. KS.

Vychovali sme už nejedného reprezentanta v zápase aj v súborných cvičeniach poomsae. Najúspešnejším je reprezentant SR v zápase v rokoch 2007 až 2018 - Adrián Angyal – podporovaný člen Národného Športového Centra v rokoch 2014 až 2017. V roku 2015 si Adrián Angyal vybojoval cenné 3.miesto na Majstrovstvách Európy do 21 rokov, čo bolo historickým úspechom pre slovenské taekwondo.

Z dôvodu pandémie v roku 2020 klub nevedel vyvíjať svoju činnosť tak, ako po minulé roky. Neuskutočnilo sa mnoho turnajov extraligy a ligy v zápase, ako ani náš tradičný „Deň otvorených dverí“ a najočakávanejší U-CHONG seminár ani iné akcie. Možné bolo usporiadať ešte pre pandémiou vo februári extraligu Falcon Cup, v auguste jednu ligu poomsae Trenčín Open za dodržiavania všetkých hygienických opatrení a 2 online súťaže poomsae – samostatnú ligu v apríli a ligu spojenú s Majstrovstvami SR poomsae v decembri. V lete sa náš talentovaný junior zúčastnil reprezentačného sústredenia zápas. Napriek tomu sa naši cvičenci nestratili a dokázali sme sa prispôsobiť novým situáciám. Vďaka pánovi primátorovi máme kde trénovať počas opatrení v systéme 5 cvičencov + 1 tréner, dokázali sme pripraviť našich trénujúcich cvičencov na skúšky technickej vyspelosti, ktoré sa uskutočnili koncom novembra a pripraviť na ďalšiu online súťaž – Majstrovstvá SR a ligu v poomsae súčasne.  

Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť v roku 2020.

 

pdf icon
VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJOV za rok 2020
– počas pandémie COVID
(PDF, 342 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 22. 12. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.12.2020 12:51 hod.