Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Szociális szolgáltatások - nyomtatvány

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. Kérelem  szociális szolgáltatásra való rászorultság megállapítása iránt
 
(PDF, 299 kB)
(DOCX, 29 kB)
(ODT, 27 kB)
 
2. Kérelem szociális szolgáltatás- nyújtás biztosítása iránt
 
(PDF, 174 kB)
(DOCX, 33 kB)
(ODT, 22 kB)
 
3. Kérelem házi gondozó szolgáltatás nyújtása iránt
 
(PDF, 138 kB)
(DOCX, 17 kB)
(ODT, 11 kB)
 
4. Kérelem segédeszköz kölcsönzés iránt 
 
(PDF, 193 kB)
(DOCX, 19 kB)
(ODT, 17 kB)
 
5. Kérelem tehermentesítő szolgáltatás nyújtása   iránt
 
(PDF, 244 kB)
(DOCX, 25 kB)
(ODT,23 kB)
 
6. Kérelem egyszeri segély nyújtása iránt
 
(PDF, 273 kB)
(DOCX, 29  kB)
(ODT, 29 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2018, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave