Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Szociális szolgáltatások

Az idősek szociális szolgáltató intézményben történő elhelyezésének ügymenete
 
 
Ügyintéző:
 
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
 
 
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés INFORMÁCIÓK
 
A kérelem benyújtásával és az ügyintézéssel kapcsolatos információkat, valamint a nyomtatványokat a kérelmezők ( Rozsnyó Város területén állandó tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek) vagy személyesen, vagy telefonon szerezhetik be a Szociális Főosztályon Ing. Valkovánál.
 
Az ellátás nyújtásának feltételei:
 
Idősotthoni szociális szolgáltatást nyújtanak:
 
a) annak a természetes személynek, aki betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt és más személy segítségére szorul és gondozási szükséglete legalább IV. fokozatú a Tt. 448/2008 sz.,  szociális szolgáltatásokról szóló törvénye 3. melléklete alapján,
b )annak a természetes személynek, aki betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt és egyéb komoly indokból kifolyólag van szüksége  idősotthoni szociális ellátására.

Gondozói Szolgáltató Intézményben annak a felnőtt korú természetes személynek nyújtanak határozott időre szóló szociális szolgáltatást, aki más természetes személy segítségére szorul a Tt. 448/2008 sz.,  szociális szolgáltatásokról szóló törvénye 3. melléklete alapján ( gondozási szükséglete legalább II. fokozatú) és   házi gondozószolgálattal nem látható el.

Nappali ellátóban annak a felnőtt korú természetes személynek nyújtanak határozott időre szóló szociális szolgáltatást, aki más természetes személy segítségére szorul a Tt. 448/2008 sz.,  szociális szolgáltatásokról szóló törvénye 3. melléklete alapján ( gondozási szükséglete legalább II. fokozatú) és intézményes szociális szolgáltatásra  csak a nap bizonyos szakában szorul.
 
2. lépés: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ RÁSZORULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA
 
A kitöltött és aláírt kérelmet a kötelező mellékletekkel együtt ( amelyek a kérelemben fel vannak tüntetve) szükséges benyújtani:
 • személyesen az Ügyfélfogadó Irodában – iktató
 • postai úton a következő címen: Mestský úrad) Šafárikova ul. 29, 048 01 Rožňava
 
A kérelem ügyintézési határideje és a szociális szolgáltatásra való rászorultság megállapításának  határideje 30 nap, ezért a kérelmezőknek ajánljuk a kérelem időben történő benyújtását. 
 
 
3. lépés: FELÜLVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG – SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELÜLVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG
 
A teljes kérelem benyújtását követően kerül sor a szociális és egészségügyi vizsgálatra a kérelmező otthonában a szociális és az egészségügyi jelentés kiadása céljából.
 
4. lépés:  HATÁROZAT A RÁSZORULTSÁGRÓL
 

A szociális és az egészségügyi jelentés alapján kerül kiállításra a konkrét szociális szolgáltatási fajtára  való  Rászorultságról szóló szakvélemény és a Rászorultságról szóló határozat , amelyben fel van tüntetve a rászorultság foka és az ennek megfelelő szociális szolgáltatás-nyújtás órában kifejezett  időkerete. 

5. lépés: A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSE ÉS AZ ELLENE BENYÚJTOTT FELLEBBEZÉS
 
A rászorultságról szóló határozat kézbesítését követően  a határozat hatályba lép:
 • a kézbesítéstől számított 31. napon
 • a határozat elleni fellebbezési jogról való  lemondásról szóló írásos nyilatkozattal – jogerőre emelkedik az aláíráskor és a kihirdetéskor

A határozat jogerőre emelkedését a határozatra  a Szociális Főosztály munkatársai : Ing. Valková. K.Zagibová  vezetik rá.

A határozat elleni fellebbezés esetén a jogorvoslati kérelmet a Kassai Kerületi Bíróságra a Rozsnyói Városi Hivatalon keresztül szükséges benyújtani a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül.

 
6. lépés:  KÉRELEM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS  BIZTOSÍTÁSA IRÁNT

Amennyiben a kérelmező a határozat jogerőre emelkedése után is igényli a   szociális szolgáltatás biztosítását, köteles a városnak benyújtani a   szociális szolgáltatás biztosítása iránti kérelmet. 

A kérelemben szükséges megjelölni a szociális szolgáltatás konkrét formáját ( bentlakásos, ambuláns) és a kérelmező által kiválasztott szociális szolgáltató intézetet.

 
 
Szociális szolgáltató intézetek:
A ) idősek otthona – bentlakásos szociális szolgáltatás
B) gondozó szolgáltató intézet – ambuláns szociális szolgáltatás
C) nappali ellátó – ambuláns szociális szolgáltatás
 
Szociális szolgáltatók Rozsnyón:
 
A) Idősek otthona
SUBSIDIUM – Szakosított Intézet, Idősek Otthona és Szociális Szolgáltató Otthon
Betliarska ul. č. 18, 048 01 Rožňava
tel. t: 058/732 14 35
 
Juraj Schopper  Idősek Otthona n.sz. (Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera , n.o.)
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
tel. : 058/7320003
 
For Region  Idősek Otthona, n.sz. ( Zariadenie pre seniorov For Region, n.o.)
Nadabula č. 256, 048 01 Rožňava
tel: 058/7340012, 0902 614 657
honlap: www.forregiongemer.sk
 

B) Gondozó szolgáltató intézet
Szlovák Vöröskereszt, Rozsnyói Területi Egylet ( Slovenský červený kríž, územný spolok Rožňava)
Ulica pionierov č. 8
tel: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338
 
C) Nappali ellátó
Juraj Schopper  Idősek Otthona n.sz. , Nappali ellátó
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
tel. kontakt: 058/7320003
 
Jogi szabályozás

 

 
A házi gondozó szolgálat  biztosításának ügyintézése
 
Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Katarína Zagibová
058/7773 280
 
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés : INFORMÁCIÓK
 
A kérelem benyújtásával és az ügyintézéssel kapcsolatos információkat, valamint a nyomtatványokat  a Rozsnyó Város területén állandó tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek  Katarína Zagibovánál szerezhetik be.
 
A házi gondozó szolgáltatás terepen nyújtott szociális szolgáltatás olyan természetes személynek, aki más természetes személy segítségére szorul  és ráutaltsági szintje a törvény 3. számú melléklete szerint legalább II. fokozatú, valamint segítségre szorul az önellátás, háztartása vezetése és az alapvető szociális tevékenységek végzése során a szociális szolgáltatásról szóló törvény 4. sz. melléklete értelmében.
 
Az ellátás nyújtásának feltételei:
 
Az önellátó tevékenységek, a háztartási munkák és az alapvető szociális aktivitások terjedelmét    a szociális felülvizsgálati tevékenység alapján a város határozza meg konkrét óraszámban   a természetes személy   ráutaltsági fokozatának megfelelően, amely  a szociális szogáltatásokról szóló törvény 3. melléklete alapján lett megállapítva.
 
A gondozó szolgáltatás nyújtása  a természetes személy otthonában hétköznapokon, munkaidőben, többnyire 7,30 órától - 15,30 óráig gondozók által történik, akikkel a város szerződésben áll.
 
 
Abban az esetben, ha a természetes személy számára a gondozó szolgáltatást más szolgáltató biztosítja, a gondozó szolgáltatás térítési díját és befizetési módját az illető szolgáltató határozza meg.

A gondozó szolgálattal kapcsolatos információk , esetleg a szolgáltatás térítési díjával kapcsolatos információk az első emeleti  Szociális Főosztályon, 103-as ajtó, Zagibová Katarínánál szerezhetők be vagy a 777 32 80, 777 32 74 telefonszámon.

 
2. lépés:  A RÁSZORULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 
A kitöltött és aláírt kérelmet, a kötelező mellékletekkel együtt (fel vannak tüntetve a kérelemben) be lehet nyújtani:
 • személyesen az Ügyfélfogadó Irodában – iktató
 • postai úton a következő címen: Mestký úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
 A kérelem ügyintézési határideje és a szociális szolgáltatásra való rászorultság megállapításának  határideje 30 nap, ezért a kérelmezőknek ajánljuk a kérelem időben történő benyújtását.
 
 
3. lépés: FELÜLVIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG  -- SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
 
A teljes kérelem nyilvántartásba vételét követően kerül sor a szociális és egészségügyi vizsgálatra a kérelmező otthonában szociális felülvizsgálati szakvélemény és egészségügyi felülvizsgálati szakvélemény kiállítása céljából.
 
4. lépés: RÁSZORULTSÁGRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT
 
A szociális és az egészségügyi jelentés alapján kerül kiállításra a konkrét szociális szolgáltatási fajtára  való  Rászorultságról szóló szakvélemény és a Rászorultságról szóló határozat , amelyben fel van tüntetve a rászorultság foka és az ennek megfelelő szociális szolgáltatás-nyújtás órában kifejezett  időkerete.
 
5. lépés: A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDÉSE ÉS AZ ELLENE BENYÚJTOTT FELLEBBEZÉS
 
A rászorultságról szóló határozat kézbesítését követően  a határozat hatályba lép:
 • a kézbesítéstől számított 31. napon
 • a határozat elleni fellebbezési jogról való  lemondásról szóló írásos nyilatkozattal – jogerőre emelkedik az aláíráskor és a kihirdetéskor

   

A határozat jogerőre emelkedését a határozatra  a Szociális Főosztály munkatársai : Ing. Valková. K.Zagibová  vezetik rá.

A határozat elleni fellebbezés esetén a jogorvoslati kérelmet a Kassai Kerületi Bíróságra a Rozsnyói Városi Hivatalon keresztül szükséges benyújtani a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül.

 
6. lépés: KÉRELEM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA/BIZTOSÍTÁSA IRÁNT
 
Amennyiben az igénylő a határozat jogerőre emelkedése után is igényli a   szociális szolgáltatás biztosítását, köteles a városnak benyújtani a   szociális szolgáltatás nyújtás/ biztosítása iránti kérelmet, mégpedig a szolgáltató kiválasztása alapján. Amennyiben Rozsnyó Várost, mint  szolgáltatót választotta, szükséges benyújtani a házi gondozó szolgáltatás biztosítása iránti kérelmet.
 
 
Amennyiben a szolgáltató nem Rozsnyó Város, szükséges benyújtani a házi gondozó szolgáltatás nyújtása iránti kérelmet és feltüntetni a szolgáltatót.
 
 
7. lépés: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A város a  szociális szolgáltatás nyújtása iránti kérelem előterjesztését követően a Tt.448/2008 sz., szociális szolgáltatásokról szóló törvénye értelmében  megköti a szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést, amelyben a tevékenység terjedelme konkrét óraszámban van megjelölve a természetes személy rászorultsági  fokozatának megfelelően, valamint a szociális szolgáltatásban részesülő szükségleteivel összhangban , amelyekről ezen szerződés keretében megállapodás történik.   Az ügyintézési határidő 30 nap. 

 
Figyelmeztetés!  
Gondozó szolgáltatás nem nyújtható annak a természetes személynek:
 • akinek egészéves bentlakásos szociális szolgáltatás van nyújtva
 • akit természetes személy gondoz és aki ezért a gondozásért pénzbeli  hozzájárulást kap a Munka- , Szociális és Családügyi Hivatal határozata alapján
 • akinek a személyi asszisztensére pénzbeli hozzájárulást folyósítanak a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal határozata alapján
 • akit vesztegzár alá helyeztek fertőző betegség gyanúja miatt vagy fertőző betegség diagnózisával
 • akinek az egészségi állapota egészségügyi intézményben történő  gondoskodást igényel
 • aki komoly pszichikai problémákkal küzd, aki cselekedeteivel és viselkedésével veszélyeztethet  más természetes személyeket
 
Házi gondozó szolgáltatást  nyújtó szolgáltatók:
 
Rozsnyó Város
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
tel: 058 /7773 280
e-mail: katarina.zagibova@roznava.sk
webová adresa: www.roznava.sk
 
Egyházmegyei Karitász Rozsnyó
Námestie baníkov č. 27, 048 01 Rožňava
tel: 058/732 64 15
 
Szlovák Vöröskereszt, Rozsnyói Területi Egylet
Ulica pionierov č. 8
tel: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338

Jogi szabályozás

 

Segédeszköz kölcsönzés  intézése

 
Ügyintéző
 
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Katarína Zagibová
058/7773 280
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés: INFORMÁCIÓK
 
A kérelem benyújtásával és az ügyintézéssel kapcsolatos információkat, valamint a nyomtatványokat  a Rozsnyó Város területén állandó tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek  Katarína Zagibovánál szerezhetik be.
 
A segédeszköz kölcsönzés  súlyosan egészségkárosult vagy kedvezőtlen egészségi állapotú, segédeszközre szoruló személynek nyújtott szociális szolgáltatás. Ez a szociális szolgáltatás természetes személynek történő, határozott időre szóló segédeszköz kölcsönzés ambuláns formában, legtovább  a segédeszköz közgyógyellátás alapján történő beszerzéséig, a segédeszköz beszerzéséhez szükséges,  külön törvény (a Tt. 447/2008 sz. törvénye) szerint vagy egyéb forrásból biztosított pénzbeli hozzájárulás formájában, vagy legtovább a segédeszköz kölcsönzés feltételeinek fennállása  idejére.
 
A segédeszköz kölcsönzés feltételei:
 
 A természetes személy kedvezőtlen egészségi állapotát az egészségügyi ellátás szolgáltatójának    igazolásával igazolja. A súlyosan egészségkárosult személy segédeszközre való rászorultságát  az illetékes Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal által kiadott felülvizsgálati szakvéleménnyel igazolja  az egészségkárosodás szociális követkeményeinek kompenzálása céljából. Segédeszköz kölcsönözhető a gondozó szolgáltatásban részesülők számára is a gondozó szolgáltatás minőségének javítása érdekében, különösen az önellátó tevékenységek terén.
 
 
A segédeszköz kölcsönzéssel , esetleg a segédeszköz kölcsönzés térítési díjával kapcsolatos információkat  az igénylő  a Szociális Főosztályon, az I. emeleten a 103-as  ajtó, Katarín Zigovánál szerezheti be vagy pedig a 777 32 80, 777 32 74 telefonszámon.
 
2. lépés: SEGÉDESZKÖZ KÖLCSÖNZÉS IRÁNTI KÉRELEM
 
A kitöltött és aláírt kérelmet a kötelező mellékletekkel ( a kérelemben fel vannak töntetve) együtt az alábbi módon lehet benyújtani:
 • személyesen az Ügyfélfogadó Irodában – iktató
 • Postai úton : Mestký úrad, Šafárikova 29, 048 01  Rožňava
 
 
3. lépés: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
 

A teljes kérelem nyilvántartásba vételét követően a város szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződést köt a Tt. 448/ sz., szociális szolgáltatásokról szóló törvénye alapján, amely szerződés szabályozza a segédeszköz kölcsönzés további feltételeit, a segédeszköz köcsönzési díját és a kölcsönzési díj  megfizetésének módját. Az ügyintézési határidő 30 nap.

 
4. lépés:  A SEGÉDESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSI DÍJA
 
A segédeszköz kölcsönzési díját az igénylő előre téríti, azaz a segédeszköz kiadása előtt, a szolgáltató pénztárába történő készpénzes befizetéssel, a szerződéses megállapodás szerinti  kölcsönzési időnek megfelelően. 
 
5. lépés: A SEGÉDESZKÖZ KIADÁSA

A segédeszköz kölcsönzési díjának kifizetéséről szóló pénztári bizonylat bemutatását és a segédeszköz kölcsönzésről szóló jegyzőkönyv aláírását követően az adott segédeszköz a szerződés értelmében kiadásra kerül.

 
Jogi szabályozás

 A segédeszközök listája:
 • Szoba WC
 • Ágytálca – reggeliző asztal
 • Mobil tusolószék
 • Háttámlás tusolószék
 • Zuhanyszék zuhanyfülkébe
 • Felakasztható fürdőkádülőke
 • Összecsukható járókeret
 • Könyökmankó
 • Állítható járóbot
 • Automatikus vérnyomásmérő
 

 

Tehermentesítő szolgáltatás  intézése

Ügyintéző:
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Ing. Katarína Valková
058/7773 274
 
 
 
A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. lépés:  INFORMÁCIÓK
 

A kérelem benyújtásával és az ügyintézéssel kapcsolatos információk, valamint a nyomtatványok a Szociális Főosztály munkatársaitól, Ing. Valková Katarínától  és Zagibová Katarínától szerezhetők be.

A tehermentesítő szolgáltatás olyan természetes személynek nyújtott szociális szolgáltatás, aki súlyosan egészségkárosult személyről gondoskodik és az egésznapos gondozásért pénzbeli hozzájárulást kap a Tt.447/2008 sz. törvénye szerint, mégpedig arra az időszakra, amikor a gondozást nem tudja ellátni.


Tehermentesítő szolgáltatás nyújtásának feltételei
 

A tehermentesítő szolgáltatás biztosítja a Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó tartózkodási hellyel rendelkező  súlyosan egészségkárosult személynek az általa kiválasztott szociális szolgáltatást, éspedig a szociális szolgáltatás terepen nyújtott formáját ( házi gondozó szolgálat hétköznapokon) , az ambuláns szociális szolgáltatást (nappali ellátó munkanapokon) vagy a bentlakásos szociális szolgáltatást (gondozó szolgáltató intézet, idősek otthona)  legalább napi 12 órában. A tehermentesítő szolgáltatást teljes napokra biztosítják, legfeljebb azonban 30 napon át egy naptári évben.

 A súlyosan egészségkárosult természetes személy szociális szolgáltatásra való ráutaltságának feltétele  a tehermentesítő  szolgáltatás igénybe vételéhez az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott szakvélemény, ezért a felülvizsgálat nem szükséges.

A tehermentesítő szolgáltatás nyújtásának  további feltételeit, a térítési díj összegét és a térítés módját a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében megkötött szociális szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés szabályozza , de csak a város által a terepen nyújtott gondozó szolgáltatás esetében.

Úhrada za odľahčovaciu službu formou domácej opatrovateľskej služby, spôsob platenia úhrady za túto službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom je uvedená vo VZN –cenník v prílohe č.1. (PDF, 82 kB)

Amennyiben a tehermentesítő szolgáltatás a természetes személy számára intézeti ambuláns formában vagy intézeti bentlakásos formában lesz biztosítva, a térítés módját és a térítési díj összegét az illető szociális szolgáltató intézet határozza meg az általuk nyújtott szociális szolgáltatás típusától függően.

A tehermentesítő szolgáltatással kapcsolatos információt, esetleg a szociális szolgáltatás térítésével kapcsolatos információt az igénylő közvetlenül a Szociális Főosztályon , az első emeleten a  103-as ajtó, Zagibová Katarínánál szerezheti be  vagy a 777 32 80, 777 32 74 telefonszámon.

 
2. lépés: A TEHERMENTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA / BIZTOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
 
A kitöltött és aláírt kérelmet a kötelező mellékletekkel együtt (a kérelemben felüntetve) az alábbi módokon lehet benyújtani:
 • Személyesen az Ügyfélfogadó Irodában – Iktató
 • Postai úton a következő címen: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 
Ezt a kérelmet az az igénylő nyújtja be, aki súlyosan egészségkárosult személyt gondoz, a kellő időben, legalább egy hónappal a tehermentesítő  szolgáltatás nyújtása előtt.
 
3. lépés: KÉRELEM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA / BIZTOSÍTÁSA IRÁNT
 

Ezt követően a súlyosan egészségkárosult egyén , aki  gondozási hozzájárulást kap, benyújtja a városnak az általa választott szociális pótszolgáltatás nyújtása vagy biztosítása iránti kérelmét.

Amennyiben szolgáltatóként Rozsnyó  Várost választja, szükséges benyújtani a házi gondozó szolgáltatás nyújtása iránti kérelmet

 
Amennyiben a szociális szolgáltató nem Rozsnyó Város, szükséges benyújtani a szociális szolgáltatás- nyújtás biztosítása iránti kérelmet, feltüntetve a szociális szolgáltatás konkrét formáját ( bentlakó, ambuláns ), valamint az igénylő által választott konkrét szociális szolgáltató intézetet.
 
 
4. lépés: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
 

Amennyiben a súlyosan egészségkárosult személy benyújtja a házi gondozó szolgáltatás iránti kérelmét , a város megköti a szociális szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződést a Tt. 448/2008 sz., szociális szolgáltatásokról szóló törvénye értelmében , amelyben a tevékenység konkrét terjedelme órákban kerül meghatározásra, a természetes személy ráutaltsági  szintjének   és   a szociális szolgáltatásban részesülő szükségleteinek megfelelően, amelyekről a szerződésben megállapodás született. Az ügyintézési határidő 30 nap.

 
Házi gondozó szolgáltatást nyújtó szolgáltatók:
 
Rozsnyó Város  – terepen nyújtott szociális szolgáltatás
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
tel: 058 /7773 280
e-mail: katarina.zagibova@roznava.sk
honlap: www.roznava.sk
 
Egyházmegyei Karitász Rozsnyó 
Námestie baníkov č. 27, 048 01 Rožňava
tel: 058/732 64 15
 
Szlovák Vöröskereszt, Rozsnyói Területi Egylet
Ulica pionierov č. 8
tel: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338
 
Szolgáltatók névsora Rozsnyón:
 
A/ Zariadenie pre seniorov - pobytová forma sociálnej služby
SUBSIDIUM – Szakosított Intézet, Idősek Otthona és Szociális Szolgáltató Otthon,
Betliarska ul. č. 18, 048 01 Rožňava
tel: 058/732 14 35
 
Juraj Schopper  Idősek Otthona n.sz.
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
tel: 058/7320003
 
For Region  Idősek Otthona, n.sz.
Nadabula č. 256, 048 01 Rožňava
tel: 058/7340012, 0902 614 657
honlap: www.forregiongemer.sk
 
B/ Gondozó szolgáltató intézetek – ambuláns szociális szolgáltatás
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
Ulica pionierov č. 8
tel: 058/732 13 60, 0903 558 938, 0903 993 338

C/ Denný stacionár - ambulantná forma sociálnej služby
Juraj Schopper  Idősek Otthona n.sz.
Denný stacionár
Rožňava Huta 3454, 048 01 Rožňava
tel: 058/7320003
 
Jogi szabályozás

 

Egyszeri segély vagy  szükséghelyzetben történő azonnali segítségnyújtás iránti kérelem

 
Ügyintéző:
 
 
Szociális és Lakáspolitikai Főosztály
Bc. Norbert Borošš
058/7773 279
 
 
 
 A kérelem benyújtása és az ügyintézés menete
 
1. krok INFORMÁCIE

Informácie o nároku na poskytnutie pomoci, postupe a vybavovaní žiadostí ako aj samotné tlačivá pre obyvateľov mesta  s trvalým pobytom v meste Rožňava poskytne zamestnanec odboru sociálnych vecí p. Bc. Norbert Borošš.

 
 
2. lépés: INFORMÁCIÓK
 
A kitöltött és aláírt kérelmet a mellékletekkel együtt (feltüntetve a kérelemben) az alábbi módokon lehet benyújtani:
 • személyesen az Ügyfélfogadó Irodában – iktató
 • postai úton a következő címen: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
 
3. lépés: OKIRATOK ELLENŐRZÉSE – FELSZÓLÍTÁS HIÁNYPÓTLÁSRA
 
A kérelem és annak  kötelező mellékletei nyilvántartásba vételét követően kerül sor a benyújtott okiratok tartalmának és pontosságának ellenőrzésére. Hiányos kérelem esetén az igénylő hiánypótlásra történő feszólítást kap, amelynek a felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül eleget kell tennie.
 
4. lépés: HELYSZÍNI VIZSGÁLAT
 
Hiánytalan kérvény esetén helyszíni vizsgálatra kerül sor az igénylő és a figyelembe vett  személyek szociális, vagyoni és kereseti viszonyait illetően.
 
5. lépés: A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA (segítségnyújtás/ segítségnyújtás elutasítása)
 
A város  a kérelmek elbírásánál a segítségnyújtást szabályozó  általános érvényű rendelet és az érvényes jogszabályok értelmében jár el a segítségnyújtás vagy a segítségnyújtás elutasítása, valamint a segítségnyújtás legmagasabb összegét érintő kérdésben.
 
6. lépés: ÉRTESÍTÉS / HATÁROZAT 
 
Az igénylő a kérelme elbírálásának eredményéről értesítést/határozatot kap  a  törvényileg előírt határidőn belül ( 30 napon belül, amennyiben az eljárás nem lett felfüggesztve a hatályos jogszabályok értelmében).
 
Jogi szabályozás

 

( 6 ) Kérelem egyszeri segély nyújtása iránt/ szükséghelyzetben történő azonnali segítségnyújtás iránt (PDF, 273 kB)