V súvislosti so zvýšenou návštevnosťou cintorínov počas Sviatku všetkých svätých bude mestská polícia počas tohto obdobia vykonávať intenzívny dohľad  nad bezpečnosťou návštevníkov hrobových miest. Hliadky mestskej polície budú v tomto období posilnené aj o Miestnu občiansku poriadkovú službu. Žiadame ale návštevníkov pietnych miest o zvýšenú ohľaduplnosť a tolerantnosť pri parkovaní vozidiel a súčasne aj o zvýšenú opatrnosť. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového parkovania v blízkosti cintorínov bude v dňoch 30.10. – 3.11.2019 zabez­pečené bezplatné parkovanie na všetkých parkoviskách v okolí hlavného cintorína a na námestí. Súčasne je zabezpečené aj parkovanie vo dvore Obchodnej akadémie a Gymnázia v Rožňave. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vozidlách nenechávali na viditeľných miestach cenné predmety, doklady a pri odchode od vozidla si skontrolovali,  či je vozidlo riadne uzamknuté a zabezpečené proti odcudzeniu. Počas návštevy hrobových miest je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a neponechávať ich bez dozoru.

 

 
 
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície
 
 

 


© Mesto Rožňava, 30. 10.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 30.10.2019 20:14 hod.