Dňa 9. apríla 2019 sa na Námestí baníkov v Rožňave uskutočnila akcia pri príležitosti osláv Svetového dňa stolného tenisu. Hlavným organizátorom tejto akcie bolo CVČ pri ZŠ Pionierov. Počasie bolo príjemné a preto si v dopoludňajších hodinách mohli súťažne zmerať sily v hre stolného tenisu žiaci a žiačky základných a stredných škôl z mesta a okresu Rožňava. Podľa veku boli rozdelení do 13. kategórií. Každý jednotlivec umiestnený na 1.-3. mieste v kategórii dostal medailu a po spočítaní bodov dostali poháre jednotlivé ZŠ a SŠ podľa umiestnenia. Ceny do súťažnej časti sponzorovala firma MIKO ŠPORT, obložené rožky pre všetkých súťažiacich venovala firma F.K.F.D a o pitný režim sa postarali VVS, a.s. Rožňava. Popoludní sme sa tešili z voľnej hry stolného tenisu s každým, kto sa zastavil a zahral si. ĎAKUJEME patrí všetkým zúčastneným. Veľmi nás teší, že sme si takto spoločne hrou stolného tenisu spríjemnili jarný deň a oddýchli od každodenných povinností. Poďakovanie patrí mestu Rožňava, Technickým službám Rožňava a športovému klubu Geológ Rožňava ako spoluorganizátorom, lebo bez nich by sme to nezvládli... 
 
 
 
PaedDr. Erika Fábiánová
riaditeľka ZŠ Pionierov
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 10. 4.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 10.04.2019 16:29 hod.