Základná škola, Zakarpatská 12, 048 01  Rožňava
IČO:35543663 tel.: 058/734 33 86 , tel. fax: 058/788 59 70, riaditel@zszakarpatskav.edu.sk

 

Názov podujatia: Stretnutie pedagógov a žiakov partnerských krajín V4

Dátum konania: 16. – 18.05.2019

Miesto konania: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Generała Hallera 8, 43-400 Cieszyn, Poľsko

 

Podujatie sme organizačne zabezpečili aj vďaka finančnej podpore z  dotácií z rozpočtu mesta Rožňava.

Škola je dlhodobo zapojená do partnerského projektu V4, v rámci ktorého sa pedagógovia a žiaci stretávajú  každý rok v inej krajine.

Partnerskými školami sú: Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola, Budapest, Maďarsko; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, Poľsko;  Základní škola Pod Zvonek, Český Těšín, Česko.

V tomto školskom roku sa partnerské stretnutie organizovalo v Poľsku v dňoch  16. až 18. mája 2019. Cieľom každého stretnutia je zorganizovať pre žiakov jednotlivých krajín športové  súťaže, na ktoré sa žiaci pripravujú celý školský rok. Mladí športovci súťažili v športovom areáli a v telocvični poľskej základnej školy. Tento rok to boli kolektívne športy ako volejbal, stolný tenis, futbal, štafetový beh. 

Po oficiálnom privítaní, obede sa deti zo všetkých krajín aj s pedagógmi zúčastnili rôznych zaujímavých súťaží, v ktorých mohli preukázať svoju tvorivosť, šikovnosť či rozhľadenosť. Tieto aktivity mali za úlohu deti pobaviť, zoznámiť a prebudiť v nich súťaživého ducha, čo sa aj podarilo.

Na druhý deň nasledovali všetky športové súťaže, po večeri slávnostné vyhodnotenie družstiev. Naši žiaci skončili celkovo tretí. Prehliadka historického centra mesta sa odložila na sobotu kvôli zlému počasiu.

Veľkým prínosom tohto projektu je  aj to, že žiaci sa s chuťou a nadšením pripravujú na športové  disciplíny, čím  pedagógovia okrem iného podporujú ich zdravý životný štýl, na každom stretnutí nadväzujú deti priateľstvá s rovesníkmi z iných krajín a s mnohými komunikujú v anglickom jazyku. A v nie poslednom rade spoznajú mesto, v ktorom sa stretnutie koná.

V rámci tohto projektu pokladáme za dôležitú aj výmenu informácií a skúseností pedagógov jednotlivých krajín, ktoré sú veľakrát inšpiráciou k tomu, ako robiť veci v oblasti školstva lepšie, tvorivejšie, efektívnejšie. Tieto stretnutia dávajú priestor na rozvíjanie kultúrnych vzťahov, podporujú spoluprácu a výmenu informácií a skúseností v jednotlivých oblastiach školstva a kultúry.

Ďalšie stretnutie partnerských škôl bude v budúcom školskom roku v Maďarsku, v Budapešti.

Fotoalbum: https://zszakarpatska.edupage.org/album/#gallery/867

 

RNDr. Ján Džubák
riaditeľ školy
 
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 8. 2019 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 13.08.2019 21:01 hod.