V rámci programu  Dní mesta Rožňava sa 14. septembra 2018 uskutočnilo

2. stretnutie bývalých Rožňavčanov.

 

Tak, ako vlani bola hlavným organizátorom bola Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia v Rožňave, spoluorganizátormi Mesto Rožňava, Klub priateľov starej Rožňavy a Klub dôchodcov Rožňava.

Tradícia stretnutí Rožňavčanov založená v roku 2017 mala za cieľ vytvoriť možnosť každoročného stretnutia tých obyvateľov mesta, ktorí sa narodili a časť svojho života prežili v rodnom meste, ale osud ich zavial mimo Rožňavy. Žijú alebo trávia svoj zaslúžený odpočinok na dôchodku v iných mestách a obciach Slovenska alebo v zahraničí. Svojim pôsobením počas aktívneho života sa zaslúžili o šírenie dobrého mena Rožňavy vo svete.

Stretnutie Rožňavčanov so začiatkom o 11.00 hodine sa konalo v reprezentačných priestoroch radnice a zúčastnilo sa ho 28 bývalých aj súčasných obyvateľov Rožňavy, predstaviteľov samosprávy mesta a hostí.

Primátor mesta Pavol Burdiga odovzdal prítomným Pamätné listy a upomienkové predmety. Po bohatom programe stretnutia, ktorého nosnou časťou bola beseda a výmena skúseností zúčastnených bol podaný obed a po ňom nasledovala návšteva expozície a aktuálnej výstavy v Andrássyovskom kaštieli v Betliari.

Večer sa konala slávnostná večera účastníkov podujatia.

 

 


© Mesto Rožňava, 20. 12. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.12.2018 15:33 hod.