Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy

Strážna veža – symbol mesta

 

Najväčšiu skupinu pohľadníc mesta Rožňava tvoria pohľadnice s vyobrazením kultúrno-historických pamiatok mesta.

K najvzácnejším pamiatkam v Rožňave patrí Strážna veža. Pre obyvateľov i návštevníkov mesta je charakteristickým a nezameniteľným symbolom mesta, zároveň je veža vďačným a pomerne častým motívom na historických pohľadniciach Rožňavy.

Strážna veža, postavená v rokoch 1643 – 1654,  je dominantou historického jadra Rožňavy. Nachádza sa v strede štvorcového historického námestia, ktoré je najväčším štvorcovým námestím na Slovensku. Veža má štvorcový základ, štyri nohy veže podopierajú mohutné oporné piliere so striežkami. Vo výške prvého a druhého podlažia sú malé otvory strielní. Najzaujímavejšia je vrcholová časť veže, ktorá je mohutná, s bohato profilovanou barokovou rímsou, nad ktorou bola vytvorená drevená, arkádovito riešená pavlač. Strecha je pokrytá šindľom, vo vrchole je kríž s baníckymi kladivami a makovicou. Vstup do veže je z námestia.

Veža je delená na štyri poschodia. Vo vrchnom podlaží sa nachádza pôvodne izbička strážnika, dnes je tam expozícia o dejinách veže. Na južnej fasáde sa nachádzajú tabuľa z čias stavby veže, zamurovaná turecká delová guľa a slnečné hodiny.

Posledná pamiatková obnova veže sa uskutočnila v roku 1997. Od roku 1998 po sprístupnení pavlače pre verejnosť sa stala turistickou atrakciou s nezabudnuteľnou vyhliadkou na mesto, kalváriu a blízke okolie.

 

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

 


© Mesto Rožňava, 14. 5.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
 

Publikované: 14.05.2021 12:12 hod.