Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
048 01 Rožňava, Lipová 3
kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja

 

Stojíme o vašu priazeň,
pretože bez vás, čitateľov, by nemala naša práca zmysel
 
Ako sme si poradili s „covidovým“ rokom 2020 v knižnici
 
 
Situácia, súvisiaca so šírením koronavírusu COVID – 19 výrazne ovplyvnila aj činnosť knižníc SR, nevynímajúc Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave.
 
Začiatok roka 2020 i počas niektorých letných i jesenných mesiacov sme stihli niektoré podujatia zrealizovať aj priamo v priestoroch knižnice (ako napr. Akadémia fotografovania „Zmeň uhol pohľadu“, autorské besedy - Ondrej Sokol „Ako som vozil Nórov“, Jarmila Zacher Pajpachová, najstaršia kamionistka Slovenska „Môj život kamionistky“, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Rožňava „Zdravie na tanieri“ s lektorkou Silviou Lengovou, v spolupráci so SocioCentrom Rožňava „Aktívni v každom veku“ stretnutia so seniormi na pobočke sídliska Juh, výtvarné súťaže pre deti do 15 rokov „Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2020“, „Aké dlhé má Pipi pančuchy?“, ale aj spomienkový prednes tvorby Andreja Sládkoviča „S láskou, Sládkovič“, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Mestom Rožňava a Domom Matice slovenskej už za prísnych hygienických opatrení).
 
V čase, keď začínal marec 2020, mesiac, ktorý je príznačný ako mesiac knihy, sa zrazu museli všetky pripravené podujatia pre širokú verejnosť zastaviť.
 
Na základe záverov krízového štábu Ministerstva kultúry SR ministerka vydala príkaz, v ktorom jasne definovala, že vydáva zákaz organizovať, usporadúvať a sprístupňovať hromadné kultúrne podujatia, expozície a poskytovanie služieb verejnosti.
 
V súlade s opatreniami súvisiacimi s ochranou života a zdravia boli knižnice pre verejnosť zatvorené, služby vyžadujúce fyzický kontakt zastavené. Milovníci kníh a čítania, ale i pracovníci, si museli zvykať na úplne iný, dosiaľ nepoznaný režim. V kompetencii zriaďovateľov bolo prijímať také opatrenia, ktoré boli v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj pokynmi Hlavného hygienika SR.
 
Napriek zatvoreniu knižnice sme pracovali a robili maximum, aby čitatelia a návštevníci nezabudli, že sme tu pre nich aj v tomto období.
 
Na sociálnej sieti Facebook prebiehali rôzne on-line súťaže s otázkami a ukážkami pod názvom „Hádaj, z ktorej knihy je ukážka...“, literárna súťaž „Perly poznania“ pre deti, študentov i dospelých, výtvarná súťaž „Svet farebnej fantázie“, začal cyklus „My z Gemera“,  v ktorom sme verejnosť oboznamovali s významnými osobnosťami Gemera, vznik a dejiny hudobného oddelenia sme predstavili v cykle „Bez histórie neexistuje budúcnosť“, načítali sa a nahrali videá rôznych rozprávok, kvíz (nielen) pre milovníkov histórie, s možnosťou výberu správnej odpovede „Spoznávame našich predkov“, priniesli sme rôzne zaujímavosti z našich políc,...
 
Nezabudli sme ani na študentov, ktorí si mohli objednať on-line vypracovanie rešerší, zaslanie článkov na požadované témy z časopisov, z fondu knižnice, aj zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 
Práca v knižnici sa nezastavila. Uskutočnili sme revíziu celého knižničného fondu, fondu, ktorý sa nachádza na jednotlivých úsekoch a aj v skladových priestoroch. Poškodené a obsahovo neaktuálne knihy sme následne prehodnocovali, vyraďovali, opravovali, dávali sme nový ochranný obal, aby sme knihy chránili pred poškodením. Rukami nám prešlo cca 90 tisíc kníh. Noviny a časopisy prešli triedením, staršie čísla sa ponúkli do sociálnych zariadení, odniesli sa aj na železničnú stanicu a kúpalisko, kde sa nachádza regál pre burzové knihy i periodiká. Na úseku doplňovania a spracovania knižničného fondu sa i naďalej sledovali jednotlivé knižné vydavateľstvá a ich novinky. Po kúpe sa nové knihy zaevidovali, nakoľko každá kniha má svoj takzvaný „rodný list“ i „rodné číslo“, čo je dosť zdĺhavý proces evidencie do fondu, kým sa dostane kniha od kúpy ku čitateľovi. Pracovníčka úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky neustále zhromažďovala nové informácie a články z nášho regiónu a následne ich spracovávala pomocou knižničného systému do databázy, skenovala drobnú tlač. Ani v čase pandémie sa táto evidencia nemohla zastaviť.
 
To je len krátky prierez našej činnosti počas pandémie. Málo? Veľa? Aj taký bol rok 2020.
 
Na základe uznesenia vlády SR č. 804/2020 bola knižnica od 19.12.2020 do odvolania pre verejnosť zatvorená. A my i naďalej stojíme o vašu priazeň, pretože bez čitateľov by nemala  naša práca zmysel.
 
 
 
 
 
 
Tatiana Bachňáková
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakt : www.kniznica-rv.sk
E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk
Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17
 
 
 

© Mesto Rožňava, 28. 4.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 28.04.2021 08:24 hod.