Náš klub mal v roku 2018 zaregistrovaných v SZBe 26 hráčov (12 dospelých a 14 deti a mládež) a ďalších 30-50 hráčov neregistrovaných bedminton pravidelne hráva.

V súčasnej dobe naše aktivity vykonávame v Obchodno - kultúrnom centre OKC v Rožňava (experimentálna sála) kde máme zriadené 2 bedmintonové kurty, v telocvični SOŠT ul. Hviezdoslavova  - 3 kurty a mestskej športovej hale 5 - kurtov. Na našich tzv. tréningoch v OKC a SOŠT  (utorok, štvrtok) a mestskej športovej hale (piatok, nedeľa) pravidelne schádza 20 až 50 hráčov (vekovo od 6 rokov až do 60 a viac rokov) čo pri 2 až 5 ihriskách je dosť veľa (hrávame väčšinou štvorhry aby sa zapojilo čo najviac hráčov naraz).

Bedmintonových turnajov v kategoriách U11, U13, U15, U7, U19 a dospelých sa zúčastňovali naši hráči pravidelne, celkovo 25 účastí (20 turnajov jednotlivcov + 5 x ligové kolá) na akciách v rámci celého Slovenska organizovaných SZBe väčšinou turnaje GP kategórie A kde dosahovali  dobré až veľmi dobré výsledky.

Mali sme aj 2 družstvá v lige dospelých a to v 2. a 3. Lige oblasť Východ.

V sezóne 2018 účinkovali naše družstvá v II. a III. lige zmiešaných družstiev dospelých. Naše „A“ družstvo sa umiestnilo v II. Lige na 7. mieste a „B“ družstvo skončilo v III. Lige na 4. mieste.

Okrem súťaží riadených a organizovaných SZBe sa naši členovia zúčastňovali aj rôznych neoficiálnych turnajov v rámci celého Slovenska kde sa tiež mnohokrát umiestnili na medailových priečkach.

Aj u nás v Rožňave sme organizovali bedmintonové turnaje a podujatia zaradené do kalendára SZBe

Najvýznamnejšie z nich boli v spolupráci s BC Prešov MSR U11 v individuálnych disciplínach, kolá v II. A III. Lige zmiešaných družstiev dospelých a zároveň aj otvorené neoficiálne turnaje pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Konkrétne X. Ročník veľkonočného turnaja a XI. ročníky letného a vianočného turnaja. Týchto podujatí sa už pravidelne zúčastňujú hráči z celého Slovenska.

Sme veľmi radi, že sa už aj bedminton v Rožňave dostáva pomaly do povedomia a dúfame, že aj podpora mesta pomôže bedminton ešte viac zviditeľniť a skvalitniť podmienky pre fungovanie nášho klub KGB 2010 Rožňava.

 

Spôsob propagácie mesta Rožňava:

mesto Rožňava propagovalo naše občianske združenie pri každom účinkovaní na akciách organizovaných SZBe aj na neoficiálnych turnajoch po celom Slovensku na svojich dresoch s logom mesta, názvom nášho klubu KGB Rožňava

mesto Rožňava ako je to už spomínané sme propagovali aj spoluorganizáciouMSR U11 v individuálnych disciplínach a ostatnými spomínanými akciami z ktorých bolo uverejnených aj mnoho mediálnych výstupov v regionálnych aj celoslovenských médiách

https://www.facebook.com/bedminton.kgbroznava/posts/2816841365039624

https://www.facebook.com/events/725630171215054/

https://www.facebook.com/events/342500283281541/

na všetkých plagátoch a diplomoch bolo uvedené logo mesta

 

 


© Mesto Rožňava, 17.  7. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 17.07.2020 12:28 hod.