Mestská polícia Rožňava


Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2014
 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 63 kB)

© Mesto Rožňava, 2015, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 17.08.2015 07:29 hod.