Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2013

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 73 kB)

© Mesto Rožňava, 2014, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 17.08.2015 07:33 hod.